Cele polityki transportowej

TQM jest firmą, która pomaga w metodycznych celach poliktyki transportowej szacowania środka wyboru i osiągnięcia najróżniejszych celi jak naprzykład;

 

 • Zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Zmniejszenia liczby
  • Wypadków
  • Ofiar śmiertelnych
  • Cieżko rannych
 • Redukcja cieżkich wypadków samochodowych
 • Lepsze wykorzystanie infrastruktury poprzez
  • Zarządzanie parkowaniem
  • Zmniejszenie korków drogowych
  • Homogenizacja wykorzystania
 • Sprawiedliwy podział kosztów
 • Finansowanie nowej infrastruktury
 • Poprawa istniejącej infrastruktury sieciowej.
 • Zwiększenie mobilności (miedzynarodowej) oraz efektywności poprzez powiązanie różnych form transportu
 • Jednolite procesy (interoperacyjne,systemy płatności)
 • Rozwiązania w zakresie mobilności.Oferty i informacje
 • Wdrożenia dyrektyw Unii europejskiego elektronicznego systemu usług w zakreśie opłat
 • Wprowadzenie EETS europejskich elektronicznych systemów opłat
 • Wdrożenie dyrektyw Unii i plan działania w celu uruchomienia inteligientnych systemów w ruch drogowym oraz planów dla innych przewoźników