Dopravno politické ciele

TQM podporuje pri metodickom hodnotení a voľbe opatrení k dosiahnutiu rozličných cieľov, ako napríklad:

 

 • zvýšenie dopravnej bezpečnosti
 • zníženie počtu
  • nehôd
  • obetí dopravných nehôd
  • zranených
 • redukcia intenzity havárie
 • lepšie využitie infraštruktúry pomocou
  • manažmentu parkovania
  • zabránenia dopravnej zápchy
  • homogenizácie vyťaženia
 • čestné rozvrhnutie nákladov
 • financovanie nových infraštruktúr
 • zlepšenie / zosieťovanie doterajších infraštruktúr
 • rast efektívnosti pomocou zosieťovania rôznych prepravcov (intermodalita)
 • jednotné procesy (interoperabilita, systém platieb...)
 • riešenia mobility – návrhy a informácie