Manažment kvality

Pri všetkých systémoch je dôležité poznať a priebežne zlepšovať performanciu. Toto sa vzťahuje nielen na všeobecné stanovenie cieľa, ale aj na finančný úspech:

 

  • meranie účinnosti opatrení na dosiahnutie dopravno politických cieľov
  • meranie kvality mýtnych systémov a systémov platenia
  • (zabezpečenie príjmov, rast efektívnosti)
  • interoperabilita medzi rôznymi systémami alebo štátmi
  • uplatnenie štatistických postupov
  • hodnotenie technologických riešení
  • štandardizácia