Finansowanie

Finansowanie celów politycznych może przechodzić poprzez następujące systemy:

 • Strefy dojazdowe w miastach
 • Zarządzanie parkingami
 • Usługi telematyczne
 • Rozwiązania opłat miejskich
 • Systemy opłat
  • Systemy satelitarne
  • Mikrofalowe DSRC
  • Indetyfikowanie tablic samochodowych
  • Systemy mieszane