Financovanie

Financovanie dopravno politických cieľov môže byť realizované rôznymi systémami:

 

 • prístupové zóny v mestách
 • hospodárenie parkovacích priestorov
 • lokálne riešenie mýta
 • mýtne systémy
  • podporené satelitom
  • mikrovlnou / DSRC
  • ANPR – rozpoznávanie štátnych poznávacích značiek
  • zmiešané systémy